"ReAT BV " Afd.Fysiotherapie haalt 5 sterren status

op .


Na onze HKZ certificering in oktober 2010 mag ReAT zich nu met trots officieël “pluspraktijk” noemen. 
Deze 5 sterren status is verleend door de grootste zorgverzekeraars (AGIS/Achmea groep, Menzis, CZ, Delta-lLoyd en OHRA).
Wij hebben hiervoor een strenge audit (controle) moeten doorstaan.
Er is “at random” getoetst uit een totaal van 375 patiënten dossiers over de laatste 3 maanden, waarbij gelet werd op:
 Pluspraktijk
• methodisch handelen
• doelmatigheid, effectiviteit en noodzaak van onze behandelingen
• gebruik van tijdsgebonden behandelprotocollen en recente KNGF richtlijnen
• rapportages en overleg naar  verwijzers
• logische samenhang  van onze (tussen) evaluaties na iedere behandeling

Verder is er gekeken of tal van andere zaken goed zijn gewaarborgd, zoals: privacy, hygiëne, veiligheid,
patiënttevredenheid, klachtenregeling etc.
We hebben deze status ook verkregen omdat we aantoonbaar bezig zijn met het leveren van kwaliteit en service aan onze cliënten.

Vermeldenswaard is dat er maar weinig praktijken (65 tal) in Nederland  deze status hebben,
in Amsterdam zijn er 4
(mei 2011).

Ik wil alle medewerkers en collega’s bedanken voor hun inzet tevens alle cliënten die schriftelijke toestemming hebben verleend voor het inzien van hun dossiers.

Directie ReAT BV

 

 

 

 Certificaat Plus Audit