Arbeidsfysiotherapie

 Arbeidsfysiotherapie is een aparte specialisatie die opgenomen is het aantekeningen register van het K.N.G.F.

 Wat is het verschil tussen algemene fysiotherapie en arbeidsfysiotherapie ?

Algemene fysiotherapie bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van bewegen en de kwaliteit van het leven. Arbeidsfysiotherapeut richt zich daarbinnen specifiek op de balans tussen belasting en belastbaarheid voor zover deze van invloed zijn op arbeidsverzuim of arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsfysiotherapeut is vooral gericht op het toepassen van fysiotherapeutische methoden en technieken bij werkgerelateerde problematiek.

Een belangrijk onderdeel is een functionele en gerichte Werkplek Onderzoek.

Wat levert arbeidsfysiotherapie extra voor werkgevers ?

Arbeidsfysiotherapie levert beheersmodellen waarin preventieve, curatieve en reïntegratiemethoden gecombineerd worden. Dit door middel van analyse, advies, voorlichting, training, begeleiding en behandeling over werk, hulpmiddelen, omgeving, houding, beweging en gedrag. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband, op de werplek dan wel in de eigen praktijk en zowel monodisciplinair als binnen een multidisciplinaire aanpak.
Daarbij staan kwaliteit, snelheid, doelmatigheid, samenhang en transparantie centraal.

De dienstverlening heeft daar waar mogelijk, een niet-medische uitstraling. Juist om het ziek zijn niet te bevestigen richt de arbeidsfysiotherapie zich op het herstel van de balans belasting-belastbaarheid, dus op een functionele interactie.

Producten die ReAT extra levert op het gebied van arbeidsfysiotherapie.

ReAT kan doeltreffend ondernemen en opereren op de vrije markt rond arbeidsgerelateerde problematiek.

  • curatieve behandeling, (waarbij werkhervatting voorop staat) kan op basis van vergoeding van ziektekosten verzekeraars.

Resterende producten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars

  • functioneel (preventief en / of werkhervattinggericht) fysiotherapeutisch advies
  • korte interventie (functionele oefeningen/training, advies of coaching) gericht op
  • functioneel herstel.werkplekoriëntatie ten behoeve van risico-inschatting (systematisch volgens protocol)
  • werkplekoriëntatie als voorbereiding op training, advies of coaching
  • werkplekoriëntatie met preventief advies
  • werkplekoriëntatie met korte functionele training op de werkplek
  • workhardening (normalisering van de tijdelijk teruggevallen conditie)

Wat betekent arbeidsfysiotherapie voor onze organisatie ?

Met arbeidsfysiotherapie krijgen we te maken met andere opdrachtgevers, nieuwe klanten, nieuwe samenwerkingsvormen, met nieuwe betalende instanties en betalingssystematieken, kortom met een nieuwe vorm van bedrijfsvoering.

ReAT heeft al veel expertise en ervaring op dit gebied.