Lage rugklachten

Belangrijk is in de eerste plaats dat werkgevers voorkomen dat mensen onnodig uitvallen.

Gebeurt dit toch dan is het zaak dat medewerkers zo snel mogelijk aan het werk geholpen worden, zij het via een training, een psychosociale benadering of een coachings- traject.
Hoe langer verzuim duurt des te moeizamer wordt de reïntegratie.

Reïntegratie aspecten die belangrijk zijn bij onze rugtrainingen zijn.

1. Inzicht krijgen in herstelbelemmerende factoren van de klachten.
2. Werkgerelateerde risicofactoren in kaart brengen.
3. Verhogen van de belastbaarheid door fysieke training in de sportschool als op de werkplek.

Dit kan bereikt worden met het concept van een Graded Activity Training.

 

ReAT biedt de mogelijkheid voor een Graded Activity Rugmodule, dit is een zorgvuldig opgebouwde serie fysieke en gedragsgeoriënteerde trainingen die helemaal gericht zijn op duurzame werkhervatting binnen een vooraf afgesproken tijd zonder gezondheidsrisicico’s.

Folder "Rug en RSI trainingen" (PDF - 7kB)

Ook zijn er meerdere heilzame methoden waarmee wij rugklachten behandelen. Dit is volkomen afhankelijk van de aard van de klachten.
Wij selecteren samen welke vorm het best past bij de client: OriGene TrainingReguliere Fysiotherapie – Graded Activity etc.