Myofeedback

Bij myofeedback wordt spierspanning gemeten, deze wordt zichtbaar en hoorbaar gemaakt.
De persoon wiens spierspanning gemeten wordt, krijgt hierdoor directe informatie over de manier waarop zijn lichaam reageert.
Met spierspanningsmeters wordt de cliënt duidelijk gemaakt of de spieren (onbewust) te veel aangespannen worden,bijvoorbeeld onder invloed van werkdruk of slechte ergonomische omstandigheden.
Het leren herkennen van een te hoge spierspanning kan klachten voorkomen,doordat de spanning tijdig omlaag kan worden gebracht.Langdurige en overmatige spierspanning kan leiden tot verkramping en verzuring van de spieren gevolgd door pijnklachten en mogelijk arbeidsverzuim.
Het is daarom belangrijk dat mensen leren hun spieren op tijd te ontspannen tijdens de werkzaamheden.

 

Myofeedback trainingen:
De trainingen vinden plaats in het ReAT centrum.
Er vindt een werksimulatie plaats waar gelet wordt op de juiste werkhouding en het optimaal gebruik van bureau accessoires.
Achter de computer worden verschillende vaardigheden getraind en worden ook stresstaken gesimuleerd.
Tijdens de trainingen vinden registraties plaats, hierdoor is een objectieve terugkoppeling mogelijk en is progressie goed te zien.

Gemiddeld heeft een cliënt zes trainingssessies van ongeveer één uur nodig, waarbij de laatste het liefst op eigen werkplek plaatsvindt.

Myofeedback trainingen kunnen preventief worden toegepast.
Myofeedbacktrainingen zijn ook mogelijk voor andere toepassingen (whiplash, schrijfmotoriek, spierspannings hoofdpijn)

Klik hier voor een artikel over belang Myofeedback.

 

 
Bekijk filmpjes toepassing Myofeedback bij nagelstyliste en juwelier.  
 

Nagelstyliste

Beeldscherm PC-werkanalyse

Juwelier