RSI/CANS

RSI of CANS (Complaints of Arm Neck and Shouder) is een tot beperking of participatieproblemen leidend klachtensyndroom aan nek, bovenrug, schouder, boven -of onderarm, elleboog, pols of hand of een combinatie hiervan.
Het syndroom kenmerkt zich door een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid, voorafgegaan door activiteiten met herhaalde bewegingen of een statische houding van één of meer van de genoemde lichaamsdelen.
RSI ontstaat altijd door een combinatie van factoren.
(Definitie gezondheidsraad: www.gr.nl)

Bij RSI klachten vindt er altijd een multi-factorieël belasting-belastbaarheids onderzoek plaats.

Graded Activity RSI trainings protocol.
Geschikt voor mensen met schouder,nek en armklachten bij wie gedeeltelijke of volledige uitval uit het arbeidsproces dreigt.
Hier wordt het accent gelegd op verbetering van de conditionele aspecten en er worden randvoorwaarden gecreëerd middels scholing, advies en myofeedback training om RSI klachten de baas te blijven.De training doet vooral een appel op gewoonte verandering en niet terug vallen in oude patronen die de klachten hebben veroorzaakt.

(Klik hier voor artikel Graded Activity RSI uit Arbo blad Maetis - PDF 280 KB)

Folder "Rug en RSI trainingen" - PDF 7 KB.

 


Let op: voor cliënten die niet in aanmerking komen voor een RSI-reïntegratie traject zijn er mogelijkheden om via hun zorgverzekeraar in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandelingen bij RSI.
Bekijk onze behandelwijze - PDF 640 KB (Printversie - 27 KB)