Rayen Bindraban gaat Graded Activity cursus aanbieden

Rayen Bindraban gaat in samenwerking met Pro Education cursus Graded Activity verzorgen.
De geaccrediteerde cursus is bestemd voor fysiotherapeuten, arbeidsfysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten.
Graded Activity is een behandel- en begeleidingsstrategie waarin gedragsgeoriënteerde componenten centraal staan.
Het principe is populair bij onder andere reïntegratietrajecten, maar heeft ook zijn nut bewezen in revalidatiecentra,
ziekenhuizen, particuliere praktijken van oefen- en fysiotherapeuten en in gezondheidscentra.
De cursus wordt vanwege het arbeidsgeorieënteerde karakter ondersteund door een geregistreerde, ervaren bedrijfsarts.

 

Voor meer informatie en inschrijvingen

Pro Education Informatie en inschrijvingen