ReAT krijgt TopZorg predicaat van Menzis

           
   

Zorgverzekeraar Menzis heeft "ReAT"  het TopZorg predicaat toegekend. Menzis kent het predicaat TopZorg Fysiotherapie toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst maandag 31 oktober jl., overhandigde Bas Leerink, lid van de Raad van Bestuur Menzis, het predicaat Topzorg aan de aanwezige fysiotherapeuten. Het TopZorg predicaat bestaat al voor een negental behandelingen in ziekenhuizen. Nu breidt Menzis dit uit met fysiotherapie.

Slechts 140 fysiotherapiepraktijken in Nederland ( in Amsterdam 7, peildatum = augustus 2011 )  voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie zij krijgen het TopZorg predicaat. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken voldoen aan de eisen.

 

Lees meer brief Menzis over ReAT Topzorg predikaat