ReAT handhaaft HKZ-ISO Certificering ook voor 2012

op .


2011 was voor ons een succesvol jaar, we mochten ons een Pluspraktijk noemen van de Achmea groep en ontvingen van de Menzis het predikaat Topzorg. Recent heeft na ReAT na een grondige visitering van de KIWA haar HKZ-ISO Certificering voor 2012 weer gehandhaafd.
Met een HKZ certificering laat je zien dat je in de praktijk structureel werkt aan optimaliseren van je bedrijfsprocessen ten einde de kwaliteit van dienstverlening aan de klanten steeds te blijven verbeteren.
Onze praktijk is beoordeeld (geaudit) door een onafhankelijk instantie (KIWA). Zij beoordelen of we voldoen aan alle veiligheids en inrichtingseisen, of we voldoen aan kwaliteitscriteria voor het uitoefenen van ons beroep en verder of alle privacy  is gewaarborgd. Verder of de elektronische patiënten dossier doelmatig en volledig zijn ingevuld volgens de KNGF richtlijnen, het personeelsbeleid voldoet aan wettelijke eisen, klanttevredenheidsonderzoeken goed zijn uitgezet etc.

Kortom we laten op transparante wijze zien dat de zaken intern goed op orde zijn, de klant principieel centraal staat, we betrouwbare resultaten kunnen presenteren en voortdurend werken aan verbetering van de zorg-en dienstverlening.
Lees hier meer Wat is het HKZ keurmerk